Mineral və sintetik yağları bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyətlər nələrdir?

Bir çox insanlar sintetik yağların mineral yağlardan daha yaxşı işlədiyini bilirlər, lakin hamı bunun niyə belə olduğunu izah edə bilmir. Sintetik motor yağları ilə mineral yağlar arasındakı əsas fərq nədir? Sintetik motor yağları ilə mineral yağlar demək olar ki, hər şeydə bir-birlərindən fərqlidirlər.

Mineral yağlar neftin rafinə və distilə edilmə yolu ilə istehsal olunur. Mineral yağların iki növü var – naftenli və parafinli. Onların tərkibində çoxlu əlavələr mövcuddur və sürtkü xüsusiyyətlərini tez itirir.  Bu yağlar quruluşu ilə  və tərkibində olan hidrokarbonlarla fərqlənir .  Xüsusilə əlverişli – parafinli təməl yağlarıdır, onların temperatur və qatılıq göstəriciləri daha yaxşıdır.  Mineral yağın xarakteristikasının yaxşılaşdırılmasının bir üsulu da hidrokerkinqdir, bu halda atomların qruplaşması yolu ilə  hidrokarbonların “düzəlməsi” baş verir ki, bu da izomerlərin alınmasına gətirib çıxarır. Bu üsulun çatışmayan cəhəti odur ki izomerləşmə əks istiqamətdə də gedir, buna görə də hidrokerkingli yağ xüsusiyyətlərinə görə sintetik yağlara yaxın olur, lakin öz kimyəvi xüsusiyyətlərini itirərək daha tez köhnəlir.

Sintetik yağlar müəyyən kimyəvi birləşmələr yolu ilə istehsal olunur, beləliklə bu məhsula arzuolunan istismar xüsusiyyətləri verilir,  daha dəqiq desək maksimal kimyəvi və termik stabillik.

 

«Sintetik» mineral»a nisbətən bir çox üstünlükləri mövcuddur:

 

Yüksək axıcılıq xüsusiyyəti sürtünməni azaldmağa kömək edir ki,  bu da yanacaq sərfiyyatını azaldaraq   mühərrikin gücünün müəyyən qədər artmasına gətirir.

Aşağı temperaturlu pompalama mühərrikin  bayırda olan soyuq havaya baxmayaraq yüklənməsiz işləməsini təmin edir.

Sintetik yağın buxarlanma temperaturu yüksəkdir, bu o deməkdir ki, o qızınmaya qarşı elə də həssas deyil.

Yağın kimyəvi stabilliyi demək olar ki, bütün istismar müddətində qorunub saxlanılır , çünki mühərrikin iş prosesi dövründə turşulaşma və parafinləşmə az baş verir.

Bu iki tip mühərrik yağı arasında uzlaşma nöqtəsi  yarımsintetik məhsuldur. Qismən sintetik yağ keyfiyyətli mineral (neft əsaslı) və sintetik təməl tərkinlərin qarışdırılması ilə əldə edilir. Nəticədə tam sintetik yağdan ucuz lakin mineral yağlardan daha yaxşı istismar xüsusiyyətləri olan yağ əldə edilir. Yarımsintetik yağ həmçinin bütün növ müasir mühərriklərdə istifadə edilə bilər.

Paylaş