Azərpambıq

Sayta keçid
Azərpambıq Respublikamızın qeyri-neft sektorunda məhsuldar və perspektivli fəaliyyəti ilə seçilən qurumlarından biri olan “Azərpambıq ASK” MMC 2018-ci ildə yaradılmışdır. 

 Cəmiyyətin əsas fəaliyyət istiqamətini öz istifadəsində olan torpaq sahələrində, habelə fermerlərlə bağlanılan müqavilələr əsasında pambıq istehsalı, tədarükü, emalı və emaldan alınan məhsulların (pambıq mahlıcı, texniki çiyid, pambıq yağı, köməkçi məhsullar, çiyid cecəsi və s.) satışı təşkil edir.